Plavecké kurzy

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY

Priamo na Krytej plavárni v Topoľčanoch alebo na: www.malyplavec.sk