Rozpis hodín

Rozvrh hodín bude každý týždeň aktualizovaný!!!

PLAVÁREŇ

Po každej hodine prevádzky sa vykonáva dezinfekcia priestorov