Rozpis hodín

Po každej hodine prevádzky sa vykonáva dezinfekcia priestorov